หัวสพม1200400
ผอ.เขต
นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
รอง ผอ.เขต นายสมบัติ ล้อจงเฮง
นายสมบัติ ล้อจงเฮง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19
ลด ละ เลิกเหล้า
เพิ่ม ลด ปรับ คืน
DMHTT
แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19
previous arrow
next arrow
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19
ลด ละ เลิกเหล้า
เพิ่ม ลด ปรับ คืน
DMHTT
แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

27 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิควิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา” (เพิ่มเติม)
22 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์รับสมัครการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา”
21 กันยายน 2564 เผยแพร่เอกสาร บทความและคลิปวิดีโอประกอบการเสวนาออนไลน์ “ล็อกดาวน์ ไม่ล็อกการเรียนรู้”
16 กันยายน 2564 อ.ป.ว.ร่วมพิธีมุทิตาจิตรูปแบบออนไลน์ “เกษียณสุข เกษมสันต์”
13 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดคำขวัญ ภายใต้หัวข้อ “สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ต่อต้านการทุจริต”
3 กันยายน 2564 อ.ป.ว. สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์

ประกาศ

12 กรกฎาคม 2564 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564
12 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รบการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
12 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2)
12 กรกฎาคม 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
12 กรกฎาคม 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
12 กรกฎาคม 2564 การจัดหาที่เรียนให้นักเรียน (กรณีไม่มีที่เรียน)

ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวสารกลุ่มงาน สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง

 

2021

Slide 1
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สสวท.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โรงเรียนประชารัฐ
OBEC Channel