หัวสพม1200400
ผอ.เขต
ดร.วิศิษฎ์ มุ่งนากลาง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
รอง ผอ.เขต นายชาญณรงค์ ปานเลิศ
นายสุรินทร์ นามอยู่
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
รอง ผอ.เขต นายชาญณรงค์ ปานเลิศ
นางขวัญพัฒน์ พรมดอนกลอย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
previous arrow
next arrow
ไม่รับของขวัญ
S__63389716
slogan
รูปแบบการบริหารจัดการ สมาร์ท 5 จี
previous arrow
next arrow
ไม่รับของขวัญ
S__63389716
slogan
รูปแบบการบริหารจัดการ สมาร์ท 5 จี

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

29 กันยายน 2566 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดสิงห์บุรี
27 กันยายน 2566 แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
27 กันยายน 2566 การเตรียมการถวายการรับเสด็จ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
25 กันยายน 2566 อ.ป.ว.จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
25 กันยายน 2566 อ.ป.ว.ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567
22 กันยายน 2566 ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรม (ศิลปินแห่งชาติ)

ประกาศ

29 กันยายน 2566 ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
25 กันยายน 2566 ประกาศ เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖
25 กันยายน 2566 ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
22 กันยายน 2566 ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
20 กันยายน 2566 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
12 กันยายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ข่าวสาร ข้อวินัยน่ารู้ กับ สพม.สหอท

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวสารกลุ่มงาน สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง

 

2023
2022
1 2 3

2023
2022
2021

2023
1 2 3 18

2023
2022

2023
2021

2022

Slide 1
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สสวท.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
OBEC Content Center
OBEC Channel