หัวสพม1200400
ผอ.เขต
ดร.วิศิษฎ์ มุ่งนากลาง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
รอง ผอ.เขต นายชาญณรงค์ ปานเลิศ
นายชาญณรงค์ ปานเลิศ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
ศิลปหัตถกรรม70
S__3276818
Grey And Red Business Mistakes You Can Easily Avoid Facebook Cover
เยี่ยมบ้าน
slogan
Slide
จิตอาสาพระราชทาน
รางวัลพานแว่นฟ้า
previous arrow
next arrow
ศิลปหัตถกรรม70
S__3276818
Grey And Red Business Mistakes You Can Easily Avoid Facebook Cover
เยี่ยมบ้าน
slogan
Slide
จิตอาสาพระราชทาน
รางวัลพานแว่นฟ้า

ประกาศ

19 ตุลาคม 2565 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เรื่อง ผลการประกวดแข่งขันการนำเสนอผลงานและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
12 ตุลาคม 2565 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
10 ตุลาคม 2565 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
30 กันยายน 2565 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
28 กันยายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาหรือเลือกสรรพนักงานราชการ
26 กันยายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาหรือเลือกสรรพนักงานราชการ (ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์)

ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ข่าวสาร ข้อวินัยน่ารู้ กับ สพม.สหอท

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวสารกลุ่มงาน สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง

 

2022
2021

2022
2021

2022
1 2 3 11

2022
2021
1 2 3 4

2022
2021

2021

2022

Slide 1
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สสวท.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
OBEC Content Center
OBEC Channel