ปก
ยินดีต้อนรับ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายประธาน ทวีผล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

นายสมบัติ ล้อจงเฮง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง


ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

Icon

ใบลาพักผ่อน 21.39 KB 6 downloads


กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ