หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนมาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ว 30 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตำแหน่ง