ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
ตั้งอยู่ในโรงเรียนสิงห์บุรี ที่อยู่ 118 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ 036-510648 - 49
โทรสาร 036-510692
Email : secondary5@secondary5.go.th