วันที่ 28 ธันวาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง โดย ศน.จตุพร ยาคำบรรจงแก้ว ร่วมประชุมโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ Learning Disabilities สำหรับศึกษานิเทศก์และครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดโดยศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย-ศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และเพื่อให้ศึกษานิเศก์สามารถนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูในสังกัดให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 32 Total Views,  2 Views Today

ศรีเพชร ฤกษ์การันต์ (กลุ่มนิเทศฯ)