วันที่ 27 ธันวาคม 2564 กลุ่มนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง โดย ศน.หัทยา เข็มเพ็ชร, ศน.จตุพร ยาคำบรรจงแก้ว, ศน.นภัทร์ สังข์ทอง ร่วมประชุมศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ออนไลน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านโปรแกรม ZOOM

 22 Total Views,  2 Views Today

ศรีเพชร ฤกษ์การันต์ (กลุ่มนิเทศฯ)