วันที่ 22 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการนิเทศบูรณาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง โดย นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สหอทได้มอบหมายให้ศน.หัทยา เข็มเพ็ชร,ศน.จตุพร ยาคำบรรจงแก้ว ,ศน.นภัทร์ สังข์ทอง ดำเนินการตรวจเยี่ยมนิเทศตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนใสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ โรงเรียนอินทร์บุรี , โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม , โรงเรียนทองเอนวิทยา และโรงเรียนหัวไผ่วิทยา

 12 Total Views,  2 Views Today

ศรีเพชร ฤกษ์การันต์ (กลุ่มนิเทศฯ)