วันที่ 21 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการนิเทศบูรณาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง โดย นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สหอท ได้มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผอ.สพม.สหอท พร้อมด้วย ศน.หัทยา เข็มเพ็ชร,ศน.จตุพร ยาคำบรรจงแก้ว ,นางสาวนภัทร์ สังข์ทอง ดำเนินการตรวจเยี่ยมนิเทศตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนใสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา , โรงเรียนบางระจันวิทยา , โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” และโรงเรียนสิงห์บุรี

 18 Total Views,  2 Views Today

ศรีเพชร ฤกษ์การันต์ (กลุ่มนิเทศฯ)