วันที่ 20 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการนิเทศบูรณาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง โดย นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สหอท พร้อมด้วย ศน.หัทยา เข็มเพ็ชร , ศน.จตุพร ยาคำบรรจงแก้ว ,นางริญดา สุวรรณอ่อน นักวิชาการศึกษา ดำเนินการตรวจเยี่ยม นิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา , โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก , โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร และโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม

 30 Total Views,  2 Views Today

ศรีเพชร ฤกษ์การันต์ (กลุ่มนิเทศฯ)