วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายพิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง

ได้มอบหมายให้ นางหัทยา  เข็มเพ็ชร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ของสพม.สหอท

ร่วมประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและกลั่นกรองศูนย์การเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียง

ณ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม