วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ท่านดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.สหอท มอบหมายให้ท่านสมบัติ ล้อจงเฮง รองผอ.สพม.สหอท เป็นประธานในการมอบโล่รางวัลการประกวด Best Pratice การจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ด้วย 5 รูปแบบตามนโยบายที่สพฐ. กำหนด

Latest posts by ศรีเพชร ฤกษ์การันต์ (see all)