ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดคำขวัญ ภายใต้หัวข้อ “สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ต่อต้านการทุจริต”