การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนและข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมรับนโยบายการจัดการศึกษา และแสดงความยินดีแด่คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ที่มีคำสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ใหม่