27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ ให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกเกี่ยวกับรางวัล คุรุชน คนคุณธรรม และ นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ณ อาคาร สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง