11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ท่านดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ เป็นประธานกรรมการประชุมร่วมกับรองผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง และคณะศึกษานิเทศก์ในการวางแผนการดำเนินโครงการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฯ