วันที่ 12 – 14 กันยายน พ.ศ. 2566 นักกีฬาโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภททีมชาย จากการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำจังหวัด และอำเภอ ประจำปี 2566 และนอกจากนี้ยังมีนักกีฬาที่ได้รับรางวัลต่างๆ คือ นายธนเทพ อินศวร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ได้รับรางวัลนักกีฬาเสิร์ฟยอดเยี่ยม นายภูมิมเรศน์ เอี่ยมลมัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลนักกีฬาบล็อกยอดเยี่ยม และนายพุฒิพงค์ วงคล้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 ได้รับรางวัลนักกีฬาเซ็ตยอดเยี่ยม ผู้ฝึกซ้อม ได้แก่ ครูเพทาย แสงทัพ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

 22 Total Views,  1 Views Today