วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 นางสาวกนิษฐา กสิผล นางสาวรัศมิ์ชญาภา วัลย์วิริยะ นางสาวสุกัญญา วรรณโส และนายจักรวาล นาคชุ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน จำนวน 20 ราย รายละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ณ ห้องบูรณาการ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

 26 Total Views,  1 Views Today