วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีลงนาม การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “ พาน้องกลับมาเรียน ” ระดับจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องพัฒนาบุคลากร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

 29 Total Views,  1 Views Today