เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 งานนักเรียนแลกเปลี่ยน โรงเรียนสตรีอ่างทอง ได้จัดกิจกรรมแนะแนวโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ห้องราชพฤกษ์ เธียเตอร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแรงจูงใจในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ โดยภายในงานมีการบรรยายรายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่าง ๆ วิธีการสมัครสอบ และการตอบคำถามของนักเรียน และมีอดีตนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอาเจนติน่า มาบอกเล่าข้อมูลและประสบการณ์ตรง เพื่อให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

 17 Total Views,  1 Views Today