นายวัชรพงษ์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี” เป็นประธานในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย เป็นการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองของ นักเรียนในความร่วมมือดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม มีระบบ เพื่อร่วมกันดูแลและแก้ไขลดบทบาท พฤติกรรมเบี่ยงเบนพร้อมทั้งส่งเสริมนักเรียนที่ดีให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งด้านการเรียน ด้านระเบียบวินัย คุณะธรรม จริยธรรม ณ อาคาร 57 ปีจินดามณี ในวันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2566

 24 Total Views,  1 Views Today