วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พร้อมผู้บริหาร ร่วมต้อนรับนายสุรินทร์ นามอยู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและเน้นย้ำเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 โดยเน้นด้านความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรก เพื่อที่จะเป็นสถานศึกษาที่สร้างคุณภาพของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นพลเมืองสำคัญของชาติ ณ ห้องศูนย์ศึกษาอาเซียน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

 24 Total Views,  1 Views Today