วันที่ 11-12 มีนาคม 2566 โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เปิดรับสมัครทั้งสิ้น 2 แผนการเรียน ดังนี้ 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2. แผนการเรียนทั่วไป (เครดิตแบงก์) ณ ห้อง DLIT โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

 16 Total Views,  1 Views Today