วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 นายบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม มอบหมายงานแนะแนว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษา เปิดวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา ที่ได้รับความรู้ และคำแนะแนวการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวโน้ม  การเปลี่ยนแปลงของโลก ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จิตปภา สุพันธะ ( ครูมิกกี้ ) โค๊ช อินฟลูเอนเซอร์ ที่ต้องการผลักดันให้การสอนมีคุณภาพ มากกว่าการนั่งทำเอกสาร มาบรรยายในโครงการ  UTCC ตามหาตัวตน สู่อาชีพอนาคตสุดปัง : เกาะกระแส Mega Trends ส่องอาชีพมาแรงอนาคตไกล รู้ตัวก่อน ก็พร้อมก่อน ณ หอประชุมร้อยตรีเผื่อน แม่นวล สาตมูล และบุตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

 15 Total Views,  1 Views Today