วันศุกร์ที่  20 มกราคม พ.ศ. 2566 นายบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานในกิจกรรม “ วันตรุษจีน” ประจำปี 2566 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีน รวมทั้งร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันตรุษจีน และการแสดงต่าง ๆ

 24 Total Views,  1 Views Today