วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง โดย นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สหอท เป็นประธานเปิด การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อขับเคลื่อนการนิเทศหนุนเสริมบูรณาการร่วมกับมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ ปานเลิศ รองผอ.สพม.สหอท, ศน.หัทยา เข็มเพ็ชร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ                                    , ศน.กุลยา สอาดม่วง, ศน.นภัทร์ สังข์ทอง , ศน.จตุพร ยาคำบรรจงแก้ว ศึกษานิเทศก์สพม.สหอท

 60 Total Views,  1 Views Today