วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง โดย นางจตุพร ยาคำบรรจงแก้ว , นางสาวนภัทร์ สังข์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ร่วมประชุมชี้แจงผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัด เรื่องการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และการประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อเสนอขอรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ณ ห้องประชุม Conference อาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

 53 Total Views,  2 Views Today