วันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง โดย ศน.หัทยา เข็มเพ็ชร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ พร้อมด้วยคณะครูแกนนำ ของสังกัดสพม.สหอท ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมพาลาสโซ่ รัชดา กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใชเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนา ตลอดจนเป็นการกระจายองค์ความรู้สู่ภูมิภาคและชุมชน

 212 Total Views,  1 Views Today

ศรีเพชร ฤกษ์การันต์ (กลุ่มนิเทศฯ)