วันที่ 31 มีนาคม 2565

ท่านดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วย ดร.ดวงใจ บุญยะภาสผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาจารย์เสกสันต์ ผลวัฒนะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ นิเทศ ติดตามรายงานการดำเนินงานโครงการ “พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น” ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง โดยมี นายประธาน ทวีผลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมหอมหวล – พรทวีศักดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี

 98 Total Views,  2 Views Today