วันที่ 22 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง โดย นายชาญณรงค์ ปานเลิศ รองผอ.สพม.สหอท , ศน.จตุพร ยาคำบรรจงแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพม.สหอท ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแนวใหม่ตามกรอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR) เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy) ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุม Conference อาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

 128 Total Views,  2 Views Today