วันที่ 18 – 22 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง โดย นางหัทยา เข็มเพ็ชร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้ พัฒนาวิทยากรแกนนำ และคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรม Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต สู่ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Microsoft Teams โดยมี ดร.ภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง ผอ.สำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการประชุม เป้าหมาย : การจัดทำคลังการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นวัตกรรมประวัติศาสตร์ และ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นวิทยากรขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ ได้

 174 Total Views,  2 Views Today