วันที่ 12 – 13 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง โดย ศน.หัทยา เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ว21/2560) จำนวน 7 ราย ใน 4 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดสพม.สหอท ดังนี้

  • โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ฯ
  • โรงเรียนวัดคีม
  • โรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี
  • โรงเรียนสิงห์บุรี

 159 Total Views,  1 Views Today