วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 นายบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม มอบหมายครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ ณ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายอาวุธ โอชาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง ให้การต้อนรับ และนายจักรกฤช เลื่อนกฐิน หัวหน้าศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง วิทยากรบรรยายให้ความรู้ตลอดจนตอบคำถามข้อสงสัยต่าง ๆ ให้แก่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

 

 33 Total Views,  1 Views Today