ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ Great Program วันที่ 31 มกราคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง และโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จังหวัด นครราชสีมา


 34 Total Views,  1 Views Today