หัวสพม1200400
ผอ.เขต
นายประธาน ทวีผล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
รอง ผอ.เขต นายสมบัติ ล้อจงเฮง
นายสมบัติ ล้อจงเฮง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
สวัสดีปีใหม่ 2565
No Gift Policy
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จิตอาสาพระราชทาน
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19
DMHTT
previous arrow
next arrow
สวัสดีปีใหม่ 2565
No Gift Policy
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จิตอาสาพระราชทาน
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19
DMHTT

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

22 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) รุ่น 4
22 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก
21 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการขยายผลโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ Data Scientists
20 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลานวัฒนธรรมท้องถิ่น 125 ปี สิงห์บุรี
17 ธันวาคม 2564 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2564
14 ธันวาคม 2564 การประกวดหุ่นปลาในงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 27

ประกาศ

28 กันยายน 2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
23 กันยายน 2564 ประกาศผลการคัดเลือกการประกวดคำขวัญ ภายใต้หัวข้อ “สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ต่อต้านการทุจริต”
7 กันยายน 2564 ประกาศผลการประกวด Best Practices กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ ด้วยรูปแบบ 5 รูปแบบ ตามนโยบาย สพฐ.กำหนด
30 กรกฎาคม 2564 ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
22 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รบการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
12 กรกฎาคม 2564 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564

ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ข่าวสาร ข้อวินัยน่ารู้ กับ สพม.สหอท

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวสารกลุ่มงาน สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง

 

2021

Slide 1
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สสวท.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
OBEC Content Center
OBEC Channel