Slider
นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
นายสมบัติ ล้อจงเฮง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
Arrow
Arrow
Slider

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

23 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร
12 กรกฎาคม 2564 สพฐ. เชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษา แข่งขันทำอาหารต่อยอดอาชีพเชพมือทอง
12 กรกฎาคม 2564 แจ้งเตือนมิฉาชีพหลอกให้โอนเงินค่าเทอม
12 กรกฎาคม 2564 การประชาสัมพันธ์แอนิเมชั่นเรื่องยิ่งใหญ่ ของขวัญจากดิน เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
25 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
25 พฤษภาคม 2564 การประชุมสัมพันธ์และสรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564

ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวสารกลุ่มงาน สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สสวท.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โรงเรียนประชารัฐ
OBEC Channel
Slider