หัวสพม1200400
ผอ.เขต
นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
รอง ผอ.เขต นายสมบัติ ล้อจงเฮง
นายสมบัติ ล้อจงเฮง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19
เพิ่ม ลด ปรับ คืน
DMHTT
แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19
previous arrow
next arrow
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19
เพิ่ม ลด ปรับ คืน
DMHTT
แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

16 พฤศจิกายน 2564 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (19th IJSO)
15 พฤศจิกายน 2564 ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”
15 พฤศจิกายน 2564 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและภัยที่เกิดในฤดูหนาว
11 พฤศจิกายน 2564 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย
11 พฤศจิกายน 2564 ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
11 พฤศจิกายน 2564 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2564

ประกาศ

3 ตุลาคม 2564 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
28 กันยายน 2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
23 กันยายน 2564 ประกาศผลการคัดเลือกการประกวดคำขวัญ ภายใต้หัวข้อ “สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ต่อต้านการทุจริต”
7 กันยายน 2564 ประกาศผลการประกวด Best Practices กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ ด้วยรูปแบบ 5 รูปแบบ ตามนโยบาย สพฐ.กำหนด
30 กรกฎาคม 2564 ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
22 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รบการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง

ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวสารกลุ่มงาน สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง

 

2021

Slide 1
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สสวท.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
OBEC Content Center
OBEC Channel