หัวสพม1200400
ผอ.เขต
นายประธาน ทวีผล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
รอง ผอ.เขต นายสมบัติ ล้อจงเฮง
นายสมบัติ ล้อจงเฮง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
รอง ผอ.เขต นายชาญณรงค์ ปานเลิศ
นายชาญณรงค์ ปานเลิศ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
previous arrow
next arrow
No Gift Policy
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จิตอาสาพระราชทาน
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19
DMHTT
รางวัลพานแว่นฟ้า
previous arrow
next arrow
No Gift Policy
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จิตอาสาพระราชทาน
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19
DMHTT
รางวัลพานแว่นฟ้า

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

12 พฤษภาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565
11 พฤษภาคม 2565 อ.ป.ว.ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
11 พฤษภาคม 2565 อ.ป.ว.ปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
11 พฤษภาคม 2565 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ครูเข้าร่วมประชุมและเชิญชวนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี ประจำปี 2565
10 พฤษภาคม 2565 โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
10 พฤษภาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ

3 เมษายน 2565 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนให้มาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
25 มีนาคม 2565 การจัดสรรโอกาสให้กับนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ขอให้จัดหาที่เรียน กรณีนักเรียนไม่มีที่เรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
14 มีนาคม 2565 ประกาศการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2564
3 มีนาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38.ค(2)
24 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
17 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นฯ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)

ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ข่าวสาร ข้อวินัยน่ารู้ กับ สพม.สหอท

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวสารกลุ่มงาน สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง

 

2022

2021

Slide 1
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สสวท.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
OBEC Content Center
OBEC Channel