หัวสพม1200400
ผอ.เขต
ดร.วิศิษฎ์ มุ่งนากลาง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
รอง ผอ.เขต นายชาญณรงค์ ปานเลิศ
นายสุรินทร์ นามอยู่
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
รอง ผอ.เขต นายชาญณรงค์ ปานเลิศ
นางขวัญพัฒน์ พรมดอนกลอย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
previous arrow
next arrow
3 มิถุนายน 66
26 มิถุนายน 66
S__63389716
slogan
previous arrow
next arrow
3 มิถุนายน 66
26 มิถุนายน 66
S__63389716
slogan

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

1 มีนาคม 2566 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการบูรณาการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดงานสงกรานต์ พุทธศักราช 2566
1 มีนาคม 2566 การประกวดวรรณรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566
28 กุมภาพันธ์ 2566 อ.ป.ว.จัดโครงการ ศอ.ปส.ย.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมใจ สร้างการรับรู้ป้องกันภัยยาเสพติด
28 กุมภาพันธ์ 2566 การรณรงค์เชิญชวนให้ใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal)
28 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการประกวดนวัตกรรมด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและการลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
28 กุมภาพันธ์ 2566 แบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ข่าวสาร ข้อวินัยน่ารู้ กับ สพม.สหอท

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวสารกลุ่มงาน สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง

 

2021

Slide 1
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สสวท.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
OBEC Content Center
OBEC Channel