Slider
นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
นายสมบัติ ล้อจงเฮง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
Arrow
Arrow
Slider

ประกาศ

7 กันยายน 2564 ประกาศผลการประกวด Best Practices กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ ด้วยรูปแบบ 5 รูปแบบ ตามนโยบาย สพฐ.กำหนด
30 กรกฎาคม 2564 ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
22 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รบการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
12 กรกฎาคม 2564 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564
12 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รบการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
12 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2)

ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวสารกลุ่มงาน สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง

 

2021

2021

2021
1 2 3

2021

2021

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สสวท.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โรงเรียนประชารัฐ
OBEC Channel
Slider