หัวสพม1200400
ผอ.เขต
นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
รอง ผอ.เขต นายสมบัติ ล้อจงเฮง
นายสมบัติ ล้อจงเฮง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19
เพิ่ม ลด ปรับ คืน
DMHTT
แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19
previous arrow
next arrow
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19
เพิ่ม ลด ปรับ คืน
DMHTT
แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19

ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวสารกลุ่มงาน สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง

 

2021

2021

2021
1 2 3

2021

2021

Slide 1
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สสวท.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
OBEC Content Center
OBEC Channel