หัวสพม1200400
ผอ.เขต
นายประธาน ทวีผล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
รอง ผอ.เขต นายสมบัติ ล้อจงเฮง
นายสมบัติ ล้อจงเฮง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
รอง ผอ.เขต นายชาญณรงค์ ปานเลิศ
นายชาญณรงค์ ปานเลิศ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
previous arrow
next arrow
No Gift Policy
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จิตอาสาพระราชทาน
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19
DMHTT
รางวัลพานแว่นฟ้า
previous arrow
next arrow
No Gift Policy
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จิตอาสาพระราชทาน
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19
DMHTT
รางวัลพานแว่นฟ้า

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

19 สิงหาคม 2565 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้โรงเรียนในสังกัด และบุคลากรที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี ๒๕๖๕
19 สิงหาคม 2565 นักเรียนแกนนำโครงการห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนสิงห์บุรี รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรในพิธีมอบรางวัล EGAT Green Leaning Society
17 สิงหาคม 2565 อ.ป.ว.จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า ฯ
17 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสิงห์บุรี ยินดีต้อนรับ นักเรียนแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐอิตาลี (YPscNH22)
17 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสิงห์บุรี ยินดีต้อนรับ ครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน (Chinese Volunteer Teacher) ประจำปีการศึกษา 2565-2566
17 สิงหาคม 2565 ดร.ชาคริส ภู่งาม ได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูต่อแม่

ประกาศ

8 สิงหาคม 2565 ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27 กรกฎาคม 2565 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
12 กรกฎาคม 2565 ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1 กรกฎาคม 2565 ประกาศ ตําแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
15 มิถุนายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู
8 มิถุนายน 2565 โรงเรียนโพธิ์ทอง”จินดามณี” รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ข่าวสาร ข้อวินัยน่ารู้ กับ สพม.สหอท

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวสารกลุ่มงาน สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง

 

2022
2021

2022
2021

2022
1 2 3 8

2021

2022

Slide 1
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สสวท.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
OBEC Content Center
OBEC Channel