วันที่ 28 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการนิเทศบูรณาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง โดย ศน.หัทยา เข็มเพ็ชร ,ศน.จตุพร ยาคำบรรจงแก้ว ,ศน.นภัทร์ สังข์ทอง ดำเนินการตรวจเยี่ยมนิเทศตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ โรงเรียนโพธ์ทองพิทยาคม , โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี . โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม, โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม

 26 Total Views,  2 Views Today

ศรีเพชร ฤกษ์การันต์ (กลุ่มนิเทศฯ)