วันที่ 23 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการนิเทศบูรณาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง โดย ศน.หัทยา เข็มเพ็ชร ,ศน.จตุพร ยาคำบรรจงแก้ว ,ศน.นภัทร์ สังข์ทอง ,นางริญดา สุวรรณอ่อน นักวิชาการศึกษา ดำเนินการตรวจเยี่ยมนิเทศตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนใสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม , โรงเรียนสตรีอ่างทอง

 42 Total Views,  2 Views Today

ศรีเพชร ฤกษ์การันต์ (กลุ่มนิเทศฯ)