วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 รองจักรวาล นาคชุ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานให้กำเนิดลูกเสือไทย (วันวชิราวุธ) โดยมีผู้กำกับลูกเสือ และเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม อาคาร 6 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม