นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเนื่องจากเป็นการเปิดเรียนแบบ on-site  วันแรกของภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนายดำรง ศรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม   และคณะครู ได้นำนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 1 -6 ทำการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)   ณ หอประชุมโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม

 

 

 

Latest posts by โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม (see all)