โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม นำโดย พลตรีเสริม ภู่หิรัญ ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คุณสุนีย์ ภู่หิรัญ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมไพบูลย์พูนผล
>>>ร่วมแสดงความยินดี กับ คุณสุนี ภู่หิรัญ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
#เรารักบางเสด็จฯ

Latest posts by โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม (see all)