โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ โดยการนำของท่านผอ.สุเทพ สังข์วิเศษ ต้อนรับนายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอป่าโมก และคณะติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 (On-site) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่ออนุมัติการเปิดเรียน ณ ห้องประชุมศรีโสภา วันที่ 22 ตุลาคม 2564