วันที่​ 12 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 น.กลุ่มบริหารทั่วไป นำโดย ดร. มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารพร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรมร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารโดม 72 ปี โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ ตันติวิทยาภูมิ”