📝วันพุธที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ด้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลป่าโมก ในการฉีดวัคซีนชนิด mRNA ยี่ห้อไฟเซอร์ (Pfizer) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ  ตามโครงการการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของกระทรวศึกษาธิการ ให้กับนักเรียนที่มีอายุ ๑๒ – ๑๘ ปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ทั้งนี้ขอขอบคุณ นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และคณะ และ นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ที่ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน และ ขอขอบคุณโรงพยาบาลป่าโมกที่ให้ความอนุเคราะห์ในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้

 198 Total Views,  1 Views Today