โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง นำโดยนายดำรง ศรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูที่ปรึกษา นำนักเรียนชั้นม.1-6 (อายุ 12-18 ปี) จำนวน 89 คน เข้าฉีดวัคซีนชนิด mRNA ยี่ห้อไฟเซอร์ (Pfizer) โดยบริษัท BioNTech/Pfizer ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็น 1 ใน 2 ยี่ห้อ ที่ได้รับการอนุมัติใช้ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และเป็นเพียงยี่ห้อเดียวที่มีการนำเข้ามาใช้ในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ลดการเกิดอาการป่วยรุนแรง เตรียมพร้อมเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 7 ตุลาคม 2564