วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จัดทำแผนเผชิญเหตุตามมาตรการเปิดสถานปลอดภัย (Sandbox: Safety zone in school) ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนเผชิญเหตุของโรงเรียน และแนวทางการฉีดวัคซีนให้นักเรียน ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน และครู ในสังกัด จำนวน 26 โรงเรียน โดยมี นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม นายสมบัติ ล้อจงเฮง รอง.ผอ.สพม.สหอท กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นพ.ธีรศักดิ์ เด่นดวง ผอ.โรงพยาบาลบางระจัน รักษาการในตำแหน่งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะเป็นวิทยากรฯ ณ ห้องประชุม สพม.สหอท ชั้น 2