โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สพม.สิงห์บุรีอ่างทอง ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุนี ภู่หิรัญ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563