วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 รองฯ สุกัญญา วรรณโส พร้อมคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธีมุทิตาจิตรูปแบบออนไลน์ “เกษียณสุข เกษมสันต์” ครูนันทพร วงษาวดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร คหกรรม) หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงคุณงามความดี ที่ครูได้อุทิศแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ตลอดชีวิตของการเป็นข้าราชการครูรวมทั้งสิ้น 38 ปี